JAUNUMI

2018-12-11

“PakMarkas” ieguvis iepakojuma kvalitāti garantējošo BRC sertifikātu

Priecājamies paziņot, ka uzņēmumam “PakMarkas” starptautiskā audita kompānija ir piešķīrusi augstākā A līmeņa BRC Iepakojuma un iepakojuma materiālu globālā standarta (angl. Global Standard for packaging and packaging materials) sertifikātu. Sertifikāts nodrošina, ka uzņēmumā izgatavotās etiķetes un iepakojums atbilst augstākajām kvalitātes un drošības prasībām.

Komentējot sasniegumus un turpmākos plānus, ģenerāldirektors Virgīnijs Gumbaragis norāda:

“BRC Iepakojuma un iepakojuma materiālu globālā standarta īstenošana – ļoti svarīgs notikums uzņēmumam “PakMarkas”. Tā ir viena no stingrākajām sertificēšanas sistēmām, kuras prasības ir jāievēro tāda iepakojuma ražotājiem, kas var atrasties tiešā saskarē ar pārtiku. Jau daudzus gadus drukājam etiķetes, kas ir paredzētas pārtikas rūpniecības uzņēmumiem un ir sekundārā iepakojuma daļa. Taču mūsu uzņēmuma attīstība virzās uz to, lai drukātu arī etiķetes, kas ir paredzētas tiešai saskarei ar pārtiku. Mēs pastāvīgi jūtam klientu interesi par šādu iepakojumu, tāpēc šobrīd lielu uzmanību veltām iepakojuma plēves ar apdruku drukāšanai.”

Sertifikātu ir izveidojis Britu mazumtirdzniecības konsorcijs (angl. British Retail ConsortiumBRC) ar mērķi novērtēt iepakojuma ražotāju spējas īstenot pārtikas drošības prasības. Vērts pieminēt, ka A līmeņa BRC sertifikātu “PakMarkas” ir ieguvis jau ar pirmo reizi – uzņēmumiem tas reti kad izdodas.

Lejuplādēt šeit.