KVALITĀTE

Uzlabojot klientu vajadzību apmierināšanu un apkalpošanu "PakMarkas" izstrādāja un ieviesa kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar starptautisku ISO 9001 standartu. Starptautiskā sertificēšanas iestāde Bureau Veritas Quality International (BVQI) iesniedza mums sertifikātu, kas liecina, ka "PakMarkas" kvalitātes vadības sistēma atbilst standarta prasībām.

Lejupielādēt sertifikātu (LV)

Lejupielādēt sertifikātu (EN)


Ko mums nozīmē kvalitāte?

Sertifikāts ir tikai īstas kvalitātes sākums, šis liecina, ka no kopš šā brīža mēs sistemātiski strādājam, lai pilnveidotu savu organizāciju un uzlabotu produkcijas kvalitāti. Visi uzņēmuma vadītāji un darbinieki vienmēr rūpējas par produkcijas kvalitāti – tas kļuvis par neatdalāmu mūsu darbības daļu. No strādnieka līdz vadītājam – katrs Pakmarkas darbinieks ir atbildīgs par Kvalitātes politikas īstenošanu. Uzņēmuma darbinieki zina, ka sekmīgas darbības pamats ir veicamu darbu kvalitātes nodrošināšana, stabila darba procesa uzlabošana un pastāvīga pilnveidošanās. Uzņēmuma vadība analizē un vērtē kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un veic pasākumus, lai šī vienmēr pieaugtu.

Sazinieties ar mums

Aizpildiet pieteikuma anketu un mēs atbildēsim uz to tuvākajā laikā.

Sazinieties ar mums